top of page

Bonifacio Day

Shaezer Alpay

Nov 17, 2021

Ika-30 ng Nobyembre, 1863. Ipinanganak ang dakilang bayani ng Pilipinas. Ang Ama ng Rebolusyong Pilipino na lumaban sa mga Kastila. Ang Supremo ng Katipunan na nagsumikap para sa kalayaan ng ating bansa. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ

Ika-30 ng Nobyembre, 1863. Ipinanganak ang dakilang bayani ng Pilipinas. Ang Ama ng Rebolusyong Pilipino na lumaban sa mga Kastila. Ang Supremo ng Katipunan na nagsumikap para sa kalayaan ng ating bansa. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ

Alalahanin natin ang kapanganakan ng isa sa mga tagapagligtas ng ating bayan. Hanggang sa pagtanda ay ating itaga ang ngalan ni Andres Bonifacio! ๐Ÿ•Š

Poster by Melvin Tolentino

Caption by Shaezer Alpay

bottom of page