top of page

Extension of Enrollment Period

USTCASC Staff

Aug 9, 2021

#Arkinunsyo 2022-018

#Arkinunsyo 2022-018

RE: EXTENSION OF ENROLLMENT PERIOD

Paalala, ang enrollment period para sa first term ng T.P. 2021-2022 ay paaabutin hanggang ika-25 ng Agosto 2021 (Miyerkules). Walang late enrollment fee na isasagawa para sa first term ng T.P. 2021-2022.

Mangyaring pagtandaan na ang mga officially enrolled students lamang ang maaring pumasok sa regular classes. Ang mga estudyanteng hindi makadadalo sa mga umpisahang sesyon ay mabibigyan ng kanilang course advisers ng mga recordings upang makahabol sa kanilang aralin.

Mangyaring magabayan alinsunod dito.

English Translation:

#Arkinunsyo 2022-018

RE: EXTENSION OF ENROLLMENT PERIOD

Please be advised that the enrollment period for the first term A.Y. 2021 - 2022 will be extended until August 25, 2021 (Wednesday); there shall be no late enrollment fee for the first term of A.Y. 2021 - 2022.

Kindly take note that only officially enrolled students are allowed to attend the regular classes. Students who will be missing the first few sessions of their courses will be provided by their course advisers with recordings of the aforementioned to catch up.

Please be guided accordingly.

bottom of page