top of page

GRADUATION PICTURES FOR BATCHES 2020, 2021, & 2022

UST CASC Office for Public Relations

Aug 25, 2022

#Arkinunsyo 2023-007

Maaari nang matignan ng mga graduate ang mga larawang nakuha mula sa Solemn Investiture ng Batch 2020, 2021, at 2022 sa DMD1611 Photo Studios hanggang Setyembre 30, 2022 (Biyernes). Para sa anumang katanungan, maaaring bisitahin ang kanilang estudyo o makipag-ugnayan sa kanila gamit ang mga sumusunod na detalye:


Address: 1228c V Concepcion Street, Sampaloc, Manila

Office hours: Monday - Saturday, 09:00AM - 03:00PM

Email: dmd1611@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/DMD1611foto


Mangyaring magabayan alinsunod dito.


English Translation


Graduates may now view photos taken from the Solemn Investiture of Batches 2020, 2021, and 2022 at DMD1611 Photo Studios until September 30, 2022 (Friday). For further inquiries, please visit their studio or contact them through the following details:


Address: 1228c V Concepcion Street, Sampaloc, Manila

Office hours: Monday - Saturday, 09:00AM - 03:00PM

Email: dmd1611@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/DMD1611foto


Please be guided accordingly.

bottom of page