top of page

National Heroes' Day

Sean Hernandez

Aug 30, 2021

Kalayaan ng sambayanang Pilipino ay ating nakamit nang dahil sa kanilang walang kapantay na kagitingan at pagmamahal sa bayan! 🌻

Kalayaan ng sambayanang Pilipino ay ating nakamit nang dahil sa kanilang walang kapantay na kagitingan at pagmamahal sa bayan!

Kaya nama'y ating alalahanin ang mga bayaning ipinamalas ang kanilang kadakilaan para sa kapakanan ng ating bayan. Ang tibay ng kanilang pagmamahal sa bayan at walang humpay na tapang ang siyang nagdala ng ating kalayaan!

Mabuhay ang mga bayaning Pilipino!

Likha ni Betina Isabelle Cruz Katha ni Sean Hernandez

bottom of page