top of page

Payment Reflection Concerns

USTCASC Staff

Aug 10, 2021

#Arkinunsyo 2022-019

#Arkinunsyo 2022-019

RE: PAYMENT REFLECTION CONCERNS

Paalala, ang mga estudyanteng nakapagbayad na ng kanilang balanse sa nakaraang termino o sa kasalukuyang enrollment period ngunit hindi makita ang kanilang status of enrollment pagkalipas ng 2-3 banking days sa kaniya-kaniyang MyUSTe Student Portal ay dapat magsumite ng Google Form na maaaring punan sa link na nakalaan.

Mangyaring pagtandaan na ang Google Form ay maaaring tumanggap ng sagot hanggang Ika-13 ng Agosto 2021 (Biyernes) ng 12:00 PM lamang.

https://bit.ly/USTCA-Payment-Reflection-Concerns

Mangyaring magabayan alinsunod dito.

English Translation:

#Arkinunsyo 2022-019

RE: PAYMENT REFLECTION CONCERNS

Students who have already paid their balance for the previous term or the recent enrollment period, whose payments have not reflected after 2-3 banking days in their MyUSTe Student Portal, shall fill out the Google Form provided below.

Kindly take note that the Google Form will only be accessible until August 13, 2021 (Friday) at 12:00 PM.

https://bit.ly/USTCA-Payment-Reflection-Concerns

Please be guided accordingly.

bottom of page