top of page

Pista ni Santo Domingo De Guzman

Shaezer Alpay

Aug 8, 2021

Patuloy tayong mamuhay sa kapayapaan at sa pag-ibig ng Diyos katulad ni Santo Domingo.

Sa araw na ito’y ating alalahanin ang Pista ni Santo Domingo de Guzman, ang nagtatag ng Order of Preachers at tagapagsimula ng Banal na Rosaryo. Sa kanyang pananampalataya at panata, tayo’y magagabayan tungo sa isang mahabagin at mabuting buhay.

Patuloy tayong mamuhay sa kapayapaan at sa pag-ibig ng Diyos katulad ni Santo Domingo.

Likha ni Allan Christopher Sayat Katha ni Shaezer Alpay

bottom of page