top of page

Type B Uniform

USTCASC Staff

Aug 20, 2021

#Arkinunsyo 2022-022

#Arkinunsyo 2022-22

RE: TYPE B UNIFORM

Pinapaalalahanan ang mga estudyante na ang Google Form para sa Type B uniform orders ay magsasara sa Ika-31 ng Agosto (Martes) ng 11:59 PM.

Ang pagtanggap ng bayad para sa orders ay hanggang ika-7 ng Setyembre 2021 (Martes) ng 08:00 PM lamang.

Mangyaring magsumite ng tugon sa Google Form na nakalaan para sa inyong orders.

Google Form link: https://bit.ly/USTCA-TypeB-Uniform-Order

Mangyaring magabayan alinsunod dito.

English translation:

#Arkinunsyo 2022-22

RE: TYPE B UNIFORM

The Google Form for the Type B Uniform Orders will be closed on August 31, 2021 (Tuesday) at 11:59 PM.

Payments for orders will be accepted until September 07, 2021 (Tuesday) at 08:00 PM only.

Kindly fill out the form provided to place your orders.

Google Form Link: https://bit.ly/USTCA-TypeB-Uniform-Order

Please be guided accordingly.

bottom of page