top of page

UST Cloud Campus Freshmen Orientation

USTCASC Staff

Aug 3, 2021

#Arkinunsyo 2022-015

#Arkinunsyo 2022-015

RE: UST CLOUD CAMPUS FRESHMEN ORIENTATION

Malugod na inaanyayahan ang mga freshman na dumalo sa “UST Cloud Campus Freshmen Orientation” sa ika-4 ng Agosto (Miyerkules) mula 01:00 PM hanggang 02:00 PM, kung saan tatalakayin ang mga bagong tampok sa Cloud Campus at kung paano lubos na mapakikinabangan ang mga account sa Cloud Campus.

Maaaring makita ang mga panuto kung paano makadalo sa nasabing oryentasyon sa pamamagitan ng link na ito: bit.ly/UST-CloudCampus-FreshmenOrientation

Mangyaring magabayan alinsunod dito.

bottom of page