top of page

Virtual Thesis Forum

USTCASC Staff

Aug 25, 2021

#Arkinunsyo 2022-023

#Arkinunsyo 2022-023

RE: VIRTUAL THESIS FORUM

Pinapaalalahanan ang mga estudyanteng kumukuha ng Architectural Design 9 (AD 9) at Architectural Design 10 (AD 10) T.P. 2021 - 2022 na ang virtual thesis forum ay gaganapin sa ika-28 ng Agosto 2021 (Sabado) at ika-4 ng Setyembre 2021 (Sabado). Maaaring tignan ang nakalaan na detalye patungkol sa virtual thesis forum:

Thesis Orientation (Lahat ng estudyanteng kumukuha ng AD 9) Ika-28 ng Agosto 2021 (Sabado) ng 10:00 AM - 12:00 NN

Thesis Lecture (Lahat ng estudyanteng kumukuha ng AD 9 at AD 10) Ika-4 ng Setyembre 2021 (Sabado) ng 10:00 AM - 12:00 NN

Ang mga detalye ng Zoom Meeting ay magmumula sa inyong course facilitator/cluster coordinator/event facilitators.

Mangyaring magabayan alinsunod dito.

-

English translation:

#Arkinunsyo 2022-023

RE: VIRTUAL THESIS FORUM

The virtual thesis forum for students of Architectural Design 9 (AD 9) and Architectural Design 10 (AD 10) A.Y. 2021 - 2022 will be held on August 28, 2021 (Saturday) and September 04, 2021 (Saturday). Please see the following schedule of events:

Thesis Orientation (All AD 9 Students) August 28, 2021 (Saturday) 10:00 AM - 12:00 NN

Thesis Lecture (All AD 9 and AD 10 Students) September 04, 2021 (Saturday) 10:00 AM - 12:00 NN

The Zoom Meeting details shall be provided via your course facilitator/ cluster coordinator/ event facilitators.

Please be guided accordingly.

bottom of page